Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Numer: 21.
 • Zbiór danych: Formularz kontaktowy, Darmowa wycena, Kontakt telefoniczny lub e-mailowy
 • Podmiot danych: nadawcy i odbiorcy korespondencji
 • Wymaganie: art. 13 RODO
 • Sposób realizacji: Przy pierwszym kontakcie

Klauzula:

Informujemy, że dane osobowe osób przesyłających lub otrzymujących korespondencję elektronicznąz De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o.są przetwarzane przez Chłodnictwo Klimatyzacja Pompy Ciepła 
Wiesław Zięba  z siedzibą w 48-200 Prudnik, ul.Batorego 38, NIP: 755-000-46-85 .

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z pracownikami Chłodnictwo Klimatyzacja Pompy Ciepła 
Wiesław Zięba za pośrednictwem formularza na stronach sofath.com.pl

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Do realizacji podanego celu wykorzystywane są następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • e-mail,
 • telefon,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • tytuł/temat, treść, data wysłania.

Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom współpracującym na życzenie osoby, której dane dotyczą lub dla jej dobra.
Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

Dane będą przetwarzane na serwerze przez okres 30 dni. Natomiast na komputerach użytkowników przez czas nieokreślony lub okres zatrudnienia użytkownika.

Informujemy, że mają Państw prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub wstrzymania przetwarzania, w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do realizacji określonego celu, gdyby były przetwarzane do innych celów lub niezgodnie z prawem. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Chłodnictwo Klimatyzacja Pompy Ciepła Wiesław Zięba, a po 25 maja 2018 na adres e-mail: zieba.sofath@gmail.com

Wyróżnienia
AGD SERVICE WIESLAW ZIEBA - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl AGD SERVICE WIESLAW ZIEBA - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl
Aktualności
29 stycznia 2019
29 stycznia 2019
Kontakt

Chłodnictwo Klimatyzacja Pompy Ciepła
Wiesław Zięba 
48-200 Prudnik, ul.Batorego 38
tel.: +48 77 438 75 47
tel. kom.: +48 604 271 597
tel. kom.: +48 600 726 008 (serwis 24h)
e-mail: zieba.sofath@gmail.com